Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Planprogram

Områdesprogram Kungsängen

Programmet tjänar som ledning vid en successiv förnyelse av Kungsängens arbetsområde, och ligger till grund för detaljplaner som upprättas så snart förnyelse av ett kvarter eller en fastighet blir aktuell.

Dokument

Sammanfattning

Programområdet ligger centralt, på Fyrisåns östra sida, söder om Strandbodgatan, och sträcker sig österut fram till järnvägsspåren. Den södra avgränsningen är Kungsängsleden mot de öppna fälten.

Området har ursprungligen en stor, ganska lågt utnyttjad, areal som med sitt centrala läge bör kunna ges ett betydligt intensivare utnyttjande. Omvandlingen av området i sin helhet kan beräknas ta ca 30 år. Ambitionen är att åstadkomma en blandad stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, butiker och annan service som kan ses som en utvidgning av stadskärnan.

Vidare ska årummets möjligheter utvecklas och tillvaratas i mesta möjliga mån. Kommunen ska inte tvinga någon fastighetsägare att genomföra förändringar, utan visar i programmet vilka möjligheter som finns och vilken riktning man vill att området ska ta.

Läs om utvecklingen av stadsdelen Kungsängen på bygg.uppsala.se