Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet berättar om kommunens ansvar i naturvårdsarbetet inom kommunens gränser. Naturvården har länge haft en stark ställning i Uppsala och en lättillgänglig natur gör kommunen attraktiv. Kommunen är certifierad genom Forest Stewardship Council, FSC® (FSC-C017993). Dokumentet är ett av flera i det ekologiska ramverket. Kommunens ekologiska ramverk håller samman de program och planer som styr det långsiktiga arbetet med att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.

Dokument

Naturvårdsprogram

PDF, 2 MB | Lyssna

mars 2006

Karta A1: Naturvärden 1

PDF, 3 MB | Lyssna

Naturvårdsinventering i Uppsala kommun 1988-1996

Karta A2: Naturvärden 2

PDF, 2 MB | Lyssna

Skolornas nära natur och rekreationsmarker nära tätorter

Karta A3: Naturvärden 3

PDF, 2 MB | Lyssna

Lokaler för hotade eller sällsynta arter

Sammanfattning

Naturvårdsprogrammets mål och inriktning är antagen av kommunfullmäktige som därmed fastställt programmets status som styrdokument för all kommunal verksamhet som berör naturvårdsområdet. Åtgärdskatalogen (bilaga 5) är inte politiskt antagen men utgör en idékatalog som kan användas som utgångspunkt för nämndernas verksamhetsplanering och innefattar även pågående (fortlöpande) arbetsuppgifter. Programmets underlagsmaterial, d.v.s. befintliga inventeringar och annan kunskap som finns lagrad i Naturdatabanken (se s. 42), utgör även i fortsättningen det mer detaljerade sektorsunderlaget för fysisk planering och ärendehantering.