Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Medborgarlöfte för Gottsunda-Valsätra 2019-2020

Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal. Målet för samverkan är ökad trygghet och minskad brottslighet för invånare och besökare i Uppsala vilket är viktigt för en attraktiv och hållbar stad. Gottsunda/Valsätra är bostadsområden där invånarna enligt Uppsala kommuns trygghetsundersökning upplever oro att utsättas för brott i högre grad än i andra områden i Uppsala tätort.

Sammanfattning

I juni 2017 skärpte polisens nationella operativa avdelning sin bedömning av delar av Gottsunda-/Valsätraområdet till ett särskilt utsatt område.

Under 2018 bildades en fastighetsägarförening i området som i samverkan med polisen och Uppsala kommun har genomfört medborgardialoger och trygghetsvandringar. Dessa visade behov av flera åtgärder som ligger till grund för medborgarlöften enligt bilagt dokument.

Medborgarlöftena för Gottsunda/Valsätra syftar till att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka uppklarningen av begångna brott, och ska leda till att:

  • Polis, kommun och fastighetsägarföreningen arbetar aktivt tillsammans med åtgärder avseende trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjning av platser inom det geografiska området som kan uppfattas av medborgarna som osäkert.
  • Den polisiära närvaron i området höjs med stadigvarande resurser och ett lokalt poliskontor etableras under tiden för medborgarlöftet.