Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Medborgarlöfte 2018-2019 för Uppsala resecentrum

Uppsala kommun och polisen har sedan flera år ett lokalt samverkansavtal med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. För att förstärka och utveckla samverkan har medborgarlöften gällande resecentrum tagits fram mellan parterna. Medborgarlöftet förnyades senast i kommunstyrelsen i januari 2018.

Sammanfattning

Resecentrum är ett område där många människor rör sig vilket ökar risken för brott och otrygghet. Under 2017 förändrades situationen vid resecentrum med tungt missbrukande ungdomar och personer som övernattade i garaget. Gemensamma insatser av kommun och polis gjordes under 2017.

Medborgardialogen i september 2017 visade att många känner otrygghet vid resecentrum. Det finns därför ett fortsatt behov av trygghetsskapande insatser.

Förslag på insatser/åtgärder för 2018-2019 är att

  • Polisen ska arbeta aktivt tillsammans med kommunen med åtgärder avseende trygghet och säkerhetshöjning av platser inom Uppsala resecentrumområde.
  • Polisen ska arbeta aktivt med närvaro i området.
  • Uppsala kommun ska genomföra åtgärder med målet att öka tryggheten inom resecentrumområdet.

Läs mer om samverkan mellan kommun och polis.