Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Bostads- och lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 2019–2024 med utblick mot 2030.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 2019–2024 med utblick mot 2030. Lokalförsörjningsplanen är en kontinuerlig struktur, för att i ett långsiktigt perspektiv hantera behov av lokaler och anläggningar.  Lokalförsörjningsplanen ger en samlad bild av olika behov hos olika målgrupper.

Lokalförsörjningsplanerna ger kommunen effekter i form av mervärden som samarbete över förvaltningsgränser, samnyttjande och att synliggöra behovet av social infrastruktur vid hög byggtakt.