Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Policy

Kvalitetspolicy

Uppsala kommun möter dagligen invånare, besökare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv. Kommunen ger service, stöd och möjligheter för enskilda och arbetar för att samhället ska utvecklas hållbart. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att kommunens verksamhet ska lyckas i uppdraget.

Dokument

Kvalitetspolicy

PDF, 36 KB | Lyssna

Sammanfattning

Kvalitetspolicyn för Uppsala kommun är en gemensam grund för kommunens systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetspolicyn beskriver förhållningssätt, ansvar och roller samt definitioner för kvalitetsarbetet.

Syftet med kvalitetsarbetet är att ständigt göra verksamheten bättre. Kvalitetsarbetet ska grundas i lärande och analys snarare än kontroll och övervakning. Utifrån policyn kan kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för kvalitetsarbetets olika delar.

Policyn omfattar alla de verksamheter som kommunen finansierar. Kvalitetsarbetet behöver anpassas till de behov och krav som finns inom respektive verksamhet, men vissa gemensamma principer gäller: Möt olikheter, Lär och förbättra samt Utveckla tillsammans.