Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Affärs- och verksamhetsplan

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2021–2023. Kommunstyrelsen följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Sammanfattning

I verksamhetsplanen beskrivs hur kommunstyrelsen planerar att ta sig an kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget 2021–2023. Inom några områden har uppdragen kompletterats med nämndmål för att fånga utvecklingsområden som ligger under kommunstyrelsens ansvar. Hur nämnden planerar att fortsätta arbetet med uppdrag från tidigare mål och budget och tillkommande uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under året ingår också.

Kommunstyrelsens budget utgår från den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutat om i Mål och budget 2021 - 2023. Under 2021 budgeteras kostnaderna för kommunstyrelsens verksamhet uppgå till 3 948 miljoner kronor.