Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Affärs- och verksamhetsplan

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020–2022. Kommunstyrelsen följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Sammanfattning

I verksamhetsplanen görs en översiktlig beskrivning av hur kommunstyrelsen planerar att ta sig an kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget 2020–2022. Inom några områden har uppdragen kompletterats med nämndmål och strategier för att fånga utvecklingsområden som ligger under kommunstyrelsens ansvar. Hur nämnden planerar att fortsätta arbetet med uppdrag från tidigare mål och budget ingår också.

Utöver de uppdrag som tilldelas kommunstyrelsen i Mål och budget hanterar nämnden också de uppdrag som löpande lämnas av kommunfullmäktige. På motsvarande sätt riktar kommunstyrelsen löpande uppdrag till sin förvaltning. Uppdrag som tillkommer under året  läggs till i verksamhetsplanen och följs upp med ett tertials eftersläpning. På så sätt tar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget ska hinna verkställas. Verksamhetsplanen för 2020 omfattar de uppdrag som lämnats till och med september 2019.

Handlingsplan för digital transformation

Denna handlingsplan har tagits fram för att samordna och styra kommunkoncernens sammantagna arbete med digital transformation. Handlingsplanen beskriver i vilken utsträckning och på vilket sätt digitalisering förväntas bidra till en långsiktig positiv utveckling i Uppsala kommun. Till artikel.