Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Information

Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra

Inriktningen för bostäder i Gottsunda och Valsätra gäller för stadsutvecklingsområdet i beslutat planprogram för Gottsundaområdet. Inriktningen har arbetats fram inom stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun under 2020 och den godkändes av kommunstyrelsen i februari 2021.

Sammanfattning

Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra gäller för stadsutvecklingsområdet i beslutat planprogram för Gottsundaområdet. Inriktningen ska vara vägledande vid fortsatt utveckling av området, bland annat för en ökad social hållbarhet.

Området förväntas växa kraftigt under kommande årtionden, med arbetstillfällen, bostäder, fritid, handel och samhällsservice. Gottsunda utvecklas som en av fyra stadsnoder och kommer ligga längs sträckningen för en kapacitetsstark lokaltrafik.

Samhälls- och stadsutvecklingen skapar förutsättningar för investeringar i en bredd av boendeformer och därför har en inriktning för bostäder tagits fram. Inriktningen ska fungera som kunskapsunderlag och vägledning till exempel vid kommande markanvisningar, samverkan med fastighetsägare och vid detaljplaneläggning.

Genom att anpassa byggandet ska förutsättningar skapas för invånare att kunna flytta inom sin stadsdel allt eftersom livssituationen ändras. Därigenom uppnås en bättre boendesituation och en ökad socioekonomisk blandning av hushåll, vilket gynnar hela Uppsala.