Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Information

Information för dig som lagrar, för bort eller tar emot stallgödsel

Hela Uppsala kommun är klassat som ett nitratkänsligt område. Enligt EU:s nitratdirektiv innebär det att Uppsala behöver hårdare regler för hur vi lagrar och sprider stallgödsel.

Sammanfattning

EU:s nitratdirektiv innebär att du som lantbrukare bland annat behöver

  • följa hårdare regler för spridning av gödsel
  • följa hårdare regler för lagring av gödsel
  • dokumentera eventuell transport av gödsel
  • anpassa din spridning av fosfor

Syftet är att minska förorening av kväve i yt- och grundvatten för att skydda våra sjöar och vattendrag mot övergödning och för att grundvattnet ska hålla en bra kvalitet.