Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Handlingsplan för VA-utbyggnad i Uppsala kommun

Handlingsplanen för VA-utbyggnad beskriver de målsättningar och åtgärder som planeras inom ramen för VA-utbyggnad de kommande åren i Uppsala kommun. Till handlingsplanen finns en bilaga, VA-utbyggnadsplan, som ger en mer ingående beskrivning av framtagandet av delarna inom VA-utbyggnadsplaneringen och den arbetsmetod som använts. Handlingsplanen för VA-utbyggnad med dess bilaga är en del av Uppsala kommuns VA-plan.

Sammanfattning

Handlingsplanen

Handlingsplanen för VA-utbyggnad anger de åtgärder som är aktuella att utföra för att uppnå en god planering för VA-utbyggnad och VA-utredningar. I handlingsplanen anges de områden som är aktuella för att anslutas till allmänt vatten och avlopp. En utförligare beskrivning av områdena samt vad som påverkar arbetet med VA-utbyggnaden finns att läsa i handlingsplanens bilaga.

Inom VA-planen beskrivs fyra olika områdeskategorier där sammanhållen bebyggelse har identifierats och där behovet av en förändring av nuvarande VA-försörjning har bedömts. Bebyggelse som definieras som VA-utbyggnadsområden ingår i kommunens planering för VA-utbyggnad. Bedömningen av hur områdena har kategoriserats samt en beskrivning av de övriga områdeskategorierna finns att läsa i bilagan.

Bilagan

VA-utbyggnadsplanen redogör för hur bedömningen av behov och möjlighet till VA-utbyggnad har gjorts inom VA-planen. Utgångspunkten för bedömningen är respektive områdes behov av förändrad vattenförsörjning och/eller avloppshantering samt respektive områdes möjlighet till anslutning till allmänt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Framtagandet av VA-utbyggnadsplanen har gjorts av Uppsala Vatten med en samordning kring planering och prioritering med VA-planens projektgrupp.

Riktlinjer för VA-planering

Riktlinjer för VA-planering är en del av kommunens VA-plan (vatten- och avloppsplan). Riktlinjerna är framtagna för att ge styrning i den tidiga
planeringsprocessen och samhällsbyggandet i kommunen. 

Läs mer om Riktlinjer för VA-planering

Mer information om VA-planen

Läs mer om VA-plan för Uppsala kommun på Uppsala Vatten och Avfall AB:s webbplats