Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

Kommunfullmäktige har antagit Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik för att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns politik riktad till barn och unga, 0–20 år. Programmets målsättningar gäller alla kommunens förvaltningar och bolag.

Sammanfattning

För att stärka arbetet att förverkliga programmet har kommunstyrelsen antagit en särskild handlingsplan. Handlingsplanen konkretiserar vilka åtgärder som ska genomföras och när de ska genomföras. På så sätt fungerar handlingsplanen som ett underlag till nämndernas verksamhetsplaner och bolagsstyrelsernas affärsplaner.
Åtgärderna i handlingsplanen sorteras under de tre målområden som pekats ut som prioriterade i programmet.
1. Uppsalas barn och unga har goda och jämlika uppväxtvillkor.
2. Tillvarata barn och ungas kompetens och engagemang.
3. Stärka kommunens kapacitet att fatta barnrättsmedvetna beslut.

Handlingsplanen gäller från 2019 till 2023 och innehåller beskrivningar av de åtgärder som ska genomföras, vilka nämnder och bolagsstyrelser som har ett ansvar för att genomföra åtgärderna, samt hur och när handlingsplanen ska följas upp.

Läs Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

Läs Barns rättigheter i Uppsala och världen (lättläst)