Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

Handlingsplanen är ett verktyg för att tydliggöra och samlat planera för de insatser som ska ske inom arbetsmarknadspolitikens område.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit ett program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik för att sätta ramarna för och prioritera hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas och utvecklas. Programmet gäller alla nämnder och bolagsstyrelser, där inget annat anges.

Handlingsplanen är ett verktyg för att tydliggöra och samlat planera för de insatser som ska ske inom arbetsmarknadspolitikens område. Handlingsplanen konkretiserar åtgärder och fungerar som underlag till Mål och budget samt för nämndernas verksamhetsplaner och bolagsstyrelsernas affärsplaner.

I arbetet med att utveckla en hållbar och aktiv arbetsmarknadspolitik har fyra områden
identifierats.

  • Stöd till egen försörjning
  • Stöd utifrån individens förutsättningar och behov
  • Kompetensförsörjning
  • Uppsala kommuns arbetsgivaransvar

Syfte

Syftet med handlingsplanen är att kommunstyrelsen avser att säkra genomslag av den politiska inriktningen i programmet för arbetsmarknadspolitiken samt att konkretisera prioriterade åtgärder, ansvarsfördelning och uppföljning.