Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Handlingsplan för trygghet och säkerhet

Handlingsplanen ska stärka kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet. Planen innehåller målområden och åtgärder för att samordna och styra hela kommunkoncernens arbete.

Sammanfattning

Uppsalas förutsättningar att vara en trygg och säker kommun är goda. Vi är en växande kommun och många människor och företag söker sig hit från hela världen. Uppsala har en relativt stark socioekonomisk situation med förhållandevis låg arbetslöshet och en högutbildad befolkning. I jämförelse med riket och jämförbara kommuner uppger en relativt stor del av invånarna att de överlag känner sig trygga och att de inte är rädda att utsättas för brott i hemmet eller utomhus.

Trots Uppsalas goda förutsättningar står kommunen inför utmaningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar trygghet och säkerhet för kommunens personal, verksamhet och egendom samt alla de som bor, verkar eller vistas här. En del av Uppsalas utmaningar följer av att Uppsala växer. En annan del är kopplade till hela samhällets utveckling och förändrade hotbilder, bland annat det ökade hotet om terror från våldsbejakande extremistiska grupperingar, och säkerhetslägen. Uppsala kommuns olika kartläggningar visar att det finns skillnader mellan områden när det gäller sysselsättning, förvärvsinkomster och utbildningsnivå men också när det gäller upplevelsen av trygghet, tillit till samhället och fysisk och psykisk hälsa.

Handlingsplanens syfte

Syftet med handlingsplanen är att beskriva vad Uppsala kommun vill uppnå inom området. I handlingsplanen finns även pågående satsningar beskrivna under aktiviteter, detta för att presentera en helhetsbild och synliggöra redan igångsatta initiativ tillsammans med planerade initiativ.

Syftet är också att tydliggöra ordning och ansvarsfördelning när det gäller genomförande och uppföljning av beskrivna åtgärder.