Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun

Handlingsplanen för parkering förklarar på vilka sätt kommunen arbetar strategiskt med parkeringar för att skapa en social och ekologisk hållbar miljö.

Sammanfattning

Parkeringspolicyns syfte är att anpassa kommunens transportsystem till er mer långsiktigt hållbart transportsystem som också bidrar till att uppfylla Översiktsplanens mål.

Parkeringspolicyn utgår från fem mål:

 • attraktivare stadsmiljö
 • minska biltrafikens miljöpåverkan
 • skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag
 • effektiviserad markanvändning
 • bidra till en fortsatt stark centrumhandel.

Handlingplanen innehåller ett antal olika parkeringsverktyg som kommunen ska arbeta med för att uppfylla målen. 

Kommunens verktyg

Verktyg för att uppnå målet om en attraktivare stadsmiljö

 • Ta bort viss central cykel- och bilparkering för ett levande stadsliv.
 • Balansera avgifter på allmän platsmark relativt kvartersmark.
 • Justera tidsreglering och kostnad på kantstensparkering för att styra användandet.

Verktyg för att uppnå målet att minska biltrafikens miljöpåverkan

 • Synliggör kostnaderna för att parkera.
 • Utveckla boendeparkeringssystemet.
 • Förbättra tillgången på cykelparkering.
 • Erbjud lösningar som kan sänka parkeringstalen.
 • Skapa goda förutsättningar för etablering av bilpool.
 • Skapa bättre förutsättningar för laddinfrastruktur.
 • Anlägg pendlarparkering för samåkning och färdmedelsbyte.

Verktyg för att uppnå målet om en sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag

 • Justera tidsreglering och avgift på kantstensparkering för att styra användandet.
 • Inför parkeringsinformationssystem.
 • Acceptera längre gångavstånd till bil- och MC-parkering i centrum.
 • Cykelparkering nära målpunkten för besökare.
 • Parkering för husbil och turistbuss.
 • Hantering av MC-parkering.

Verktyg för att uppnå målet om en effektiviserad markanvändning

 • Samla parkering i anläggningar.
 • Parkeringsköp.
 • Samnyttjande.
 • Inför parkeringsinformationssystem.
 • Omvandla viss bilparkering till cykelparkering.

Verktyg för att uppnå målet om att bidra till en fortsatt stark centrumhandel

 • Arbeta med tids- och avgiftsreglering som styrmedel.
 • Fler och attraktiva cykelparkeringar med närhet till målpunkter.
 • Attraktiva och trygga parkeringsgarage.