Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018

Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat.

Sammanfattning

Ett Uppsala som växer hållbart innebär att kommunen har ett näringsliv och en arbetsmarknad som växer minst i takt med befolkningsökningen och skapar ekonomisk hållbarhet. Detta samtidigt som den sociala och ekologiska hållbarheten stärks med ett särskilt fokus på jämställdhet. Målet för Uppsala kommuns näringslivspolitik är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen; 70 000 nya jobb till 2050, vilket kräver 2 000 jobb per år. Detta för att möta befolkningsökningen där Uppsala beräknas ha 350 000 invånare år 2050, och samtidigt behålla balansen mellan dag- och nattbefolkning.

Uppsala kommun är inte ensamt ansvarig för utvecklingen utan samsyn och samverkan är nödvändig både lokalt och nationellt. Näringslivsprogrammet utgör grund för att skapa goda kommunikations- och informationsflöden för att förstärka kommunens synlighet inom näringslivsfrågor och vidareutveckla en aktiv dialog med näringslivet och andra berörda organisationer.

 Handlingsplanen för näringslivsutveckling beskriver de åtgärder som ska vidtas av Uppsala kommun för att jobba med insatsområdena i programmet.