Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Handlingsplan för digital transformation

Denna handlingsplan har tagits fram för att samordna och styra kommunkoncernens sammantagna arbete med digital transformation. Handlingsplanen beskriver i vilken utsträckning och på vilket sätt digitalisering förväntas bidra till en långsiktig positiv utveckling i Uppsala kommun. Det här är en bilaga till kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Sammanfattning

Digital transformation syftar på de verksamhetsförbättringar som är möjliga att genomföra med stöd av digital utveckling. Det kan handla om digitalisering av information och kommunikation för att få större spridning och räckvidd, samt möjliggöra automatisering av processer och flöden. Det kan också handla om att utnyttja möjligheter med digital teknik för att skapa detaljrika och aktuella lägesbilder för bättre styrning och ledning. Ytterligare möjlighet till verksamhetsförbättring finns i mötet med invånare och näringsliv i digitala kanaler. Digital transformation ger förutsättningar för sammanhållna och ändamålsenliga välfärdstjänster av hög kvalitet.

Åtgärder för fem målområden

Handlingsplanens åtgärder baseras på innehåll och slutsatser från en koncerngemensam beredning med representanter från både nämnder och bolagsstyrelser. Beredningen har pekat ut fem målområden.

  • Digitaliserade processer och flöden
  • En datadriven kommun
  • Digitalt först i samverkan med invånare, näringsliv, och besökare
  • God kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare
  • Teknisk basförmåga och infrastruktur för digital transformation