Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning Uppföljning av revisionsrapporter 2016-2017

Dokument

Granskning Uppföljning av revisionsrapporter 2016-2017

PDF, 21 MB | Lyssna

Uppsalas kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av ett antal granskningar. Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare granskningar. Det förefaller dock finnas mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder vidtagits utifrån varje rekommendation. De granskningar som ingått i uppföljningen är: - Granskning av kommunens tillsyn över fristående skolor (2016), Granskning av grundskolans ledningsfunktion (2016) - Granskning av uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS (2016) - Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen (2016) - Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan (2017) - Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare — omsorgsnämnden (2017) - Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare — äldrenämnden (2017) - Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda (2018)

Sammanfattning

Uppsalas kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av ett antal granskningar.
Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare granskningar. Det förefaller dock finnas mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder vidtagits utifrån varje rekommendation. 
De granskningar som ingått i uppföljningen är:
  • Granskning av kommunens tillsyn över fristående skolor (2016),
  • Granskning av grundskolans ledningsfunktion (2016)
  • Granskning av uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS (2016)
  • Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen (2016)
  • Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan (2017)
  • Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare — omsorgsnämnden (2017) 
  • Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare — äldrenämnden (2017)
  • Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda (2018)