Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning av studie- och yrkesvägledning, februari 2015

PwC har granskat om studie- och yrkesvägledning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunens revisorer har en granskning genomförts om studie- och yrkesvägledningen i Uppsala kommun bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med särskilt fokus på hur arbetet kring studie- och yrkesvägledning fungerar i skolorna vid sidan av de insatser som görs av professionen, studie- och yrkesvägledare.

Följande delfrågor utgör grund för bedömning av den övergripande revisionsfrågan:

  • Finns antagna mål för studie- och yrkesvägledningen?
  • Finns en studie- och yrkesorienteringsplan vid kommunens skolor?
  • Hur följer ansvariga nämnder upp studie- och yrkesorienteringsplanerna?