Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning av rutiner kring offentlighetsprincipen 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunen har beslutade och ändamålsenliga rutiner rörande offentlighetsprincipen.

Sammanfattning

Efter genomfört uppdrag är KPMGs sammantagna bedömning att Uppsala kommun har beslutade och ändamålsenliga rutiner som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

Det finns dock förbättringsområden för att förbättra rutinerna för fullgörande av offentlighetsprincipen ytterligare.

Mot bakgrund av deras granskning rekommenderar KPMG att kommunstyrelsen:

  • Säkerställer att alla nämnder färdigställer en beskrivning av allmänna handlingar.
  • Fortsätter att utveckla utbildningsutbudet inom kommunen för både verksamheterna och de förtroendevalda politikerna,
  • Utifrån den processkartläggning som genomförts, fullföljer och utför sitt uppdrag som tillsynsmyndighet i arkivfrågor.