Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning av kommunens främjande och förebyggande arbete bland unga för att minska våld och annan kriminalitet

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska ändamåls-enligheten i kommunens främjande och förebyggande insatser för att minska våldsbrott och annan kriminalitet bland barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Sammanfattning

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att Uppsala kommun i huvudsak har en ändamålsenlig samordning och samverkan när det gäller främjande och förebyggande insatser för att minska våldsbrott och annan kriminalitet bland barn och unga. Granskningen visar att kommunens inriktning och organisering av det brottsförebyggande arbetet, där det främjande och förebyggande arbetet med fokus på barn och unga är en del, ligger väl i linje med de framgångsfaktorer som kan urskiljas utifrån lagstiftningen och det aktuella kunskapsläget. Granskningen visar även att det finns behov att fördjupa samverkan mellan förskola och vårdnadshavare samt säkerställa att denna samverkan med vårdnadshavare fortsätter efter övergången från förskola till grundskola.