Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning av handläggningsrutiner

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska handläggningsrutiner och följa upp handläggningstider för beslut inom ett urval av plan- och byggnadsnämndens och miljö- och hälsonämndens myndighetsutövande delar.

Dokument

Granskning av handläggningsrutiner 2017

PDF, 11 MB | Lyssna

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Granskning av handläggningsrutiner 2017

PDF, 11 MB | Lyssna

Plan- och byggnadsnämnden

Sammanfattning

Plan- och byggnadsnämnden

KPMG konstaterar att plan- och byggnadsnämnden har gjort ett stort arbete med att kartlägga processer för att förkorta handläggningstiderna gällande bygglov och förhandsbesked. Nämndens uppföljning av handläggningstider för bygglov visar på korta handläggningstider. Flera åtgärder har vidtagits i syfte att korta ned handläggningstiderna inom bygglov.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

KPMG konstaterar utifrån deras urval av ärenden att miljö- och hälsoskyddsnämnden har god ordning i diariet och att in- och utgående handlingar diarieförs, tillsammans med handlinga, beslut och övriga dokument.