Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning av ekonomi- och kvalitetsarbete på nämndnivå 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt följa upp hur ekonomi- och kvalitetsarbetet verkställs på nämnd-/förvaltningsnivå. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Sammanfattning

Efter genomfört uppdrag konstaterar vi att kommunfullmäktige har fastställt nio gemensamma principer för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt i ekonomistyrningen och stödja fullmäktiges inriktning för nämndorganisation. Styrelse, nämnder och förvaltningar arbetar med att implementera och anpassa verksamheterna efter den nya styrmodell som började att gälla 2017-01-01.

Vi konstaterar att inga allvarliga synpunkter lämnats rörande brist på resurser eller andra medel för att leva upp till de fastställda principerna. Arbetet med anpassningar till den nya styrmodellen pågår dock fortfarande.