Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att granska

  • om det finns rutiner för hur ersättning för förlorad arbetsinkomst ska beräknas och kontrolleras
  • om anställningsförhållanden som underlag för ersättningar kontrolleras och uppdateras
  • hur gränsdragning mellan fasta och rörliga ersättningar hanteras
  • om det finns ändamålsenliga rutiner och kontroller som säkerställer att rätt belopp betalas ut
  • om det finns rutiner för hur ersättning för förrättningar ska beräknas och kontrolleras. 

Granskningens sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att det saknas dokumenterade ändamålsenliga rutinbeskrivningar/tillämpningsanvisningar och kontroller i samtliga delar.

Däremot kunde KPMG, efter svar från verksamhetsföreträdarna, i deras stickprovsgranskning inte finna några direkta felaktigheter i hantering av arvoden och dylikt.