Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Policy

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkring handlar om att bedöma och hantera risker som riktas mot verksamhet och egendom. En policy för försäkring blir därför ett verktyg bland flera som ska trygga verksamhet och värden.

Sammanfattning

Uppsala kommuns fastigheter, inklusive medförsäkrade bolag, har ett samlat försäkringsvärde på närmare 13 miljarder kronor. Uppsala kommun och några av bolagen har sin för-säkringslösning genom det delägda bolaget Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB).

Idag har flera av bolagen i kommunkoncernen sina försäkringslösningar genom andra för-säkringsgivare. För att skapa en gemensam syn på hur försäkringsverksamheten i Uppsala kommunkoncern ska hanteras har denna policy med tillhörande riktlinjer tagits fram.