Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Regler

Föreskrifter för landsbygdsberedningen

Syftet med landsbygdsberedningen är att bidra till förverkligandet att Uppsala ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Beredningen ska också arbeta för att motverka den upplevda klyftan mellan stad och land både genom att åtgärda reella brister samt upplysning om de fördelar som finns med att bo på landet.

Sammanfattning

Landsbygdsberedningen ska även vara ett rådgivande organ avseende landsbygdsfrågor i kommunen och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Uppsala kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart.

Beredningen kan bland annat arbeta med att

  • Främja den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden.
  • Tillsammans med privata, offentliga och ideella aktörer skapa en levande landsbygd som nyttjar lokala tillgångar och en växande regional arbetsmarknad. Utgöra styrgrupp för pilotprojektet för medborgarbudget.
  • Lyfta fram förebilder på Uppsalas landsbygd.
  • Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor.
  • Säkerställa att alla nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag jobbar aktivt med landsbygdsprogrammet och landsbygdsperspektivet.
  • Följa upp kommunens landsbygdsarbete (exempelvis indikatorer, mål, program och planer inom landsbygdsområdet).
  • Bevaka nationella satsningar på landsbygden.
  • Ha möjlighet att yttra sig gällande reviderade och nya styrdokument som berör landsbygdsområdet, innan beslut fattas om dessa styrdokument.