Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Översiktsplan

Fördjupad översiktsplan för Södra staden

Uppsala växer och Södra staden utgör ett av stadens större utvecklingsområden. Med den fördjupade översiktsplanen tar kommunen ett helhetsgrepp om den pågående och framtida utvecklingen i området.

Sammanfattning

Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden sträcker sig till år 2050 och ska bereda plats för upp till 25 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetstillfällen. En full utbyggnad av Södra staden är beroende av en spårutbyggnad på Ostkustbanan, ny pendeltågsstation i Bergsbrunna och ny kollektivtrafikbro över Fyrisån. Planen kommer att medverka till en förbättrad tillgänglighet och högre kapacitet i transportsystemet med fokus på kollektivtrafiken samt på insatser för att förstärka naturens ekosystemtjänster.

Relaterade dokument

Underlagsrapporter till fördjupad översiktsplan för Södra staden inför samrådet 2015.

Underlagsrapporter till fördjupad översiktsplan för Södra staden inför utställning 2016.