Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Regler

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun för 2019-2022

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning

Regler om ersättningar för kostnader, arvoden och förmåner till förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen. Uppsala kommun har beslutat om bestämmelser för ekonomiska ersättningar m m för de förtroendevalda i kommunen.

Reglerna gäller även för dem som är invalda i samrådsorgan/intressentsammansatt organ inrättade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Även förtroendevalda som företräder kommunen i föreningar eller andra organisationer i de fall arvode inte betalas ut av föreningen/organisationen. 

Kommunen rekommenderar att även kommunala delägda bolag och stiftelser tillämpar dessa regler för sina styrelseuppdrag.