Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Ekologiskt ramverk för program och planer

Kommunens ekologiska ramverk ska hålla samman de program och planer som utgör det långsiktiga arbetet med att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. 

Dokument

Ekologiskt ramverk för program och planer

PDF, 506 KB | Lyssna

antaget februari 2014, reviderat december 2015

Sammanfattning

Gemensamt ramverk

Uppsala kommun har flera program och planer som behandlar olika delar av ekologisk hållbarhet. Genom ett gemensamt ramverk tydliggörs samarbetsmöjligheter och hur programmen kan förstärka varandra och skapa en helhet i arbetet för ekologiskt hållbar utveckling. 

Det här dokumentet behandlar övergripande prioriteringar och principer, arbetssätt, kommunikation, utbildning och uppföljning som ska vara gemensamma för olika program och planer inom ekologisk hållbarhet. 

Övergripande prioriteringar och principer

Program och planer som tas fram eller revideras inom det ekologiska ramverket ska arbeta utifrån prioriteringarna:

 • effektivt resursutnyttjande och kretsloppstänkande
 • förnyelsebara och klimateffektiva energikällor och material
 • giftfritt samhälle där hälsa och miljö går hand i hand
 • den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön utvecklas, främjas och nyttjas hållbart.

Program och planer inom det ekologiska ramverket ska arbeta utifrån principerna:

 • en ekologiskt hållbar kommun är en attraktiv kommun
 • ekologisk hållbarhet är en drivkraft för ekonomisk och social utveckling
 • framtida generationers Uppsalabor ska ha lika stora möjligheter att tillfredsställa sina grundläggande behov som vi har idag
 • Uppsala minskar sin direkta lokala miljöpåverkan och sin indirekta globala miljöpåverkan
 • Uppsala kommun arbetar med de viktigaste frågorna inom ekologisk hållbarhet
 • den ekologiska hållbarheten finns med i planeringsprocessen från start
 • insatser planeras ur ett systemperspektiv 
 • kommunens upphandlingskraft ska användas aktivt för positiv miljö- och näringslivsutveckling.
 • insatser inom ett miljöområde ska stärka eller (som minimikrav) inte stå i konflikt med andra miljöområden.
 • Uppsala kommun är en ledande kommun inom ekologisk hållbarhet.