Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Effekter av kommunrevisionens fördjupade granskningar år 2017 och 2018

Uppsala kommuns revisorer har uppdragit åt PwC att genomföra en uppföljningsgranskning av fördjupade granskningar år 2017 och 2018. Granskningen ingår i revisionsplan 2020.

Sammanfattning

Uppföljningen har omfattat följande granskningar:

  • Stöd till idrottande, idrotts- och fritidsnämnden (2018)
  • Social arbetsmiljö, kommunstyrelsen och samtliga nämnder (2018)
  • Handläggningstider miljö- och hälsoskyddsnämnden och plan- och byggnadsnämnden (2017)

Efter genomförd granskning är det vår samlade bedömning att berörda nämnder har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer. Bedömningen baserat på omfattning av vidtagna åtgärder presenteras under avsnitt "Uppföljning av vidtagna åtgärder" för respektive granskning.


Av de totalt 13 rekommendationer som följts upp i granskningen bedöms 11 st vara åtgärdade och 2 st rekommendationer bedöms som delvis åtgärdade. Inga rekommendationer bedöms som ej åtgärdade.