Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Drogpolitiskt program

Det drogpolitiska programmet beskriver kommunens inriktning när det gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Visionen är en kommun fri från narkotika och dopning samt ett minskat bruk av alkohol och tobak.

Dokument

Drogpolitiskt program

PDF, 145 KB | Lyssna

december 2013

Sammanfattning

Programmet utgör grunden för ett långsiktigt och hållbart system med övergripande och långsiktiga mål, prioriterade områden och indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen samtidigt som det utgör ett underlag för utvärdering av insatser under programperioden.

Långsiktiga mål

Inom varje långsiktigt mål har särskilda prioriteringar tagits fram utifrån utvecklingsområdena. De ska fungera som stöd i arbetet för att nå de långsiktiga målen. 

Programmet innehåller följande mål: 

  • Tillgången på alkohol, narkotika, dopning och tobak ska minska.
  • Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  • Barn och unga ska inte använda alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  • Antal personer som utvecklar ett beroende eller risk- eller missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak ska minska.
  • Personer med missbruk eller ett beroende ska erbjudas och genomgå vård- och behandlingsinsatser för att uppnå drogfrihet.
  • Kommuninvånarnas medvetenhet om alkohol, narkotika, dopning och tobaks effekter och konsekvenser ska öka.