Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Tyck till om biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

26 februari 2018 antog kommunfullmäktige en biblioteksplan för Uppsala kommun. 

Läs biblioteksplan 2018–2020.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Kommunen har tagit fram ett förslag till plan för hur folk- och skolbiblioteken ska utvecklas. Nu kan du som privatperson eller som företrädare för någon förening lämna synpunkter på förslaget till biblioteksplan.

Beskrivning

Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ta fram planer som visar hur biblioteksverksamheterna ska utvecklas. Förslaget till biblioteksplan för Uppsala kommun omfattar både folk- och skolbibliotek. Syftet med biblioteksplanen är att ge strategisk vägledning för biblioteksverksamheterna. Planen är skriven med fokus på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling.

Kultur- och utbildningsnämnderna i Uppsala har under oktober och november fattat beslut om att skicka ut förslag till biblioteksplan för Uppsala kommun på remiss.

När de synpunkter som kommer in har sammanställts kommer kultur- och utbildningsnämnderna ta ställning till ett reviderat förslag. Därefter får kommunfullmäktige planen för beslut.

Om du har några frågor kan du kontakta stadbibliotekarie Johanna Hansson.
E-post: johanna.hansson@uppsala.se
Telefon: 018-727 17 48

Skicka dina synpunkter via e-post till: kulturforvaltningen@uppsala.se senast 31 januari.