Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Resultat av dialog

Tryggt resecentrum

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Medborgardialog Tryggt resecentrum 2019

I september 2019 genomfördes en medborgardialog vid resecentrum. Denna låg till grund för ett medborgarlöfte som är en samverkansöverenskommelse för ökad trygghet och minskad brottslighet. Medborgardialogen genomfördes i form av en webbenkät som var tillgänglig på internet från den 19 september fram till den 4 oktober.
Under hela dagen den 26 september fanns representanter från kommunen och polisen på plats vid resecentrum för att träffa medborgarna och erbjuda möjlighet att fylla i enkäten via Ipads.
På plats vid resecentrum fanns två kartor, en över centrala Uppsala och en över resecentrum, där medborgarna kunde markera ut trygga respektive otrygga platser.

Resultat

Totalt svarade 2 712 personer på enkäten, detta skedde både under dagen vid resecentrum och genom annonsering som ledde in till enkäten på webben under den period enkäten var tillgänglig.
Svaren som samlades in handlade främst om upplevd otrygghet på vissa platser och en tydlig önskan om fler patrullerande poliser och ordningsvakter.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Medborgarlöftet om hur Uppsala kommun och Polismyndigheten ska öka tryggheten på Resecentrum ska nu följas upp genom en medborgardialog. Vi behöver därför dina synpunkter för att kunna jobba i rätt riktning.

Beskrivning

Hur kan vi göra Uppsala Resecentrum tryggare?

Uppsala kommun och Polismyndigheten arbetar tillsammans för att skapa trygghet i Uppsala. I medborgarlöftet beskrivs hur vi ska öka tryggheten på Resecentrum. Nu ska löftet följas upp och därför behöver vi dina synpunkter för att kunna jobba i rätt riktning.

Vad tycker du? Hur kan vi göra Uppsala Resecentrum mer tryggt och säkert?

Torsdag 26 september fanns vi på plats vid Resecentrum för att ta emot synpunkter och svara på frågor. Det fanns även möjlighet att lämna synpunkter via en enkät här på webben.

Vi fick in närmare 2 800 svar som nu sammanställs och kommer att återkopplas här.

Medborgarlöfte för Resecentrum 

Det finns ett samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta med mål att öka tryggheten och minska brottsligheten i Uppsala kommun. 

För Resecentrum finns ett särskilt medborgarlöfte och flera åtgärder har gjorts för att öka tryggheten i området. Vi har bland annat

 • förbättrat belysningen i hela området
 • infört månatliga ronder för att upptäcka vad som eventuellt är trasigt och behöver åtgärdas
 • målat om Centralpassagens tak för bättre reflektion av belysningen
 • infört kameraövervakning
 • utfört riktade insatser mot kriminella gäng i området.
 • anpassat rondering av ordningsvakter, efter behov
 • lämnat stöd till polisutredningar i form av kameraupptagningar
 • uppgraderat julbelysningsprogram.
 • utökat städningen inom hela Resecentrum
 • utfört beskärningsåtgärder i Frodeparken.

Och vi jobbar vidare med

 • gemensamma insatser där socialtjänst och polis jobbar tillsammans med målgruppen unga i missbruk i offentlig miljö
 • en samverkansgrupp mellan skolor, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) i centrala Uppsala för att identifiera barn och unga i riskzon för droger, kriminalitet och andra socialt nedbrytande beteenden  
 • socialarbetare på fältet, som jobbar både dag- och kvällstid med uppsökande och förebyggande arbete i samverkan med lokala aktörer i centrala Uppsala
 • socialtjänsten, som samordnar förebyggande insatser i samarbete med bland andra polis, trafikledning, kommunala vakter och civilsamhället i form av nattvandring
 • fokus på lugna och trygga evenemang med många synliga vuxna
 • att etablera ett servicecenter för organisering av volontärer i ett samarbete mellan socialtjänst och polis.

Läs mer om medborgarlöftet för Resecentrum 2020-2023.

Läs mer om medborgarlöftet för Resecentrum 2017.

Så fungerar medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad du upplever som viktigt för att du ska känna dig trygg och säker. De syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

För att kunna ta fram ett medborgarlöfte genomför polisen och kommunen medborgardialoger. Dialogerna kan exempelvis genomföras via en fysisk träff, en enkät eller i en kombination. Dialogens syfte är att ta reda på vad du tycker.

När dialogen är avslutad tar polisen och kommunen fram en gemensam lägesbild för det aktuella området. När lägesbilden finns på plats är det dags att prioritera och komma fram till gemensamma fokusområden för samverkan. Slutligen formuleras, undertecknas och kommuniceras medborgarlöften.

Läs mer om hur medborgarlöften tas fram på polisen.se.

Läs mer om samverkan mellan kommun och polis.