Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pågående dialog

Förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna - utställning

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna med omgivningar. Förslaget var ute på samråd under våren 2020. Efter samrådet har vi arbetat om förslaget och det ställs nu ut under perioden 25 januari–6 april 2021. Under perioden kan du lämna synpunkter på utställningsförslaget. Planen ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050. Den fördjupade översiktsplanen är det första steget i en omfattande planerings- och utbyggnadsprocess för att utveckla en attraktiv och hållbar stadsmiljö i de sydöstra stadsdelarna.

Så här gör du

Lämna synpunkter via webbformulär

eller

E-posta till
sydostra@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Stationsgatan 12
753 75 Uppsala

Skriv "Yttrande Sydöstra, diarienummer KSN-2017-0007" på kuvertet och i brevet.

Beskrivning

Ta del av alla utställningshandlingar på www.uppsala.se/sydostra .

Där kan du också se en introduktionsfilm till utställningen. Det finns även en kortversion av utställningsförslaget.

Förslaget finns även i tryckt format hos kommunens Kontaktcenter på Stationsgatan 12 (hitta på karta )

Möten under utställningstiden

Uppsala kommun bjuder in till några digitala mötestillfällen under utställningstiden. Under mötena informerar vi om de ändringar vi gjort i förslaget utifrån synpunkter vi fick in under samrådstiden i mars–april 2020. Se datum och tid för mötena på länken nedan. Varmt välkommen!

Information om möten under utställningstiden på uppsala.se/sydostra