Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna var på samråd under perioden 2 mars–15 maj 2020. Förslaget omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med flera. Planen ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050. Den fördjupade översiktsplanen är det första steget i en omfattande planerings- och utbyggnadsprocess för att utveckla en attraktiv och hållbar stadsmiljö i de sydöstra stadsdelarna.

Beskrivning

Ta del av förslaget till fördjupad översiktsplan

Ta del av samrådsförslaget med bilagor samt en samrådsredogörelse på www.uppsala.se/sydostra .

Samrådsredogörelse

Under samrådet 2020 fick vi in cirka 400 yttranden. I samrådsredogörelsen kan du läsa en sammanfattning av de yttranden som kommit in och en sammanställning av kommunens förslag till ändringar efter samrådet.
Ta del av samrådsredogörelsen på uppsala.se/sydostra .

Genomförda samrådsmöten

Under mars och april 2020 har vi genomfört flera samrådsmöten.
Ta del av presentation, webbsändning och material från samrådsmötena på uppsala.se/sydostra