Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna var på samråd under perioden 2 mars–15 maj 2020. Förslaget omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med flera. Planen ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050. Den fördjupade översiktsplanen är det första steget i en omfattande planerings- och utbyggnadsprocess för att utveckla en attraktiv och hållbar stadsmiljö i de sydöstra stadsdelarna.

Beskrivning

Ta del av förslaget till fördjupad översiktsplan

Ta del av förslaget och alla bilagor på www.uppsala.se/sydostra

Där kan du också se en film och en digital 3D-modell som beskriver förslaget. Du kan även läsa en kortare version av förslaget på svenska, engelska, arabiska, persiska och sorani.

Förslaget finns även i tryckt format på följande platser:

Samrådsmöten

Under mars och april har vi genomfört samrådsmöten följande datum:

  • 7 mars, Sävja kulturcentrum
  • 23 mars, webbinarium
  • 15 april, webbinarium.

Vi har haft samma presentation vid alla samrådsmöten.

Ta del av presentation, webbsändning och material från samrådsmötena på uppsala.se/sydostra