Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Lämna synpunkter på detaljplan för del av kvarteret Ubbo - granskning

Lämna synpunkter på detaljplan för del av kvarteret Ubbo - granskning

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Fyll i ditt för- och efternamn
Frivillig uppgift - endast för statistik.
Lämna dina synpunkter i fälten här nedan.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget under samråd och/eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Du behöver därför fylla i namn, samt adress eller e-post tillsammans med dina synpunkter.

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera synpunkter på detaljplanen och föra statistik. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna myndighetsutövning och allmänt intresse. Plan och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta plan- och byggnadsnämnden.

Uppgifter som skickas in till kommunen blir i regel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782).

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om dina rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.