Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Delegationsordning

Delegationsordning överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antog delegationsordningen 16 december 2019.

Sammanfattning

Allmänt om delegation

I föräldrabalken (19 kap 14 §) finns bestämmelser om vilka beslut som kan delegeras och till vem.

Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som tjänstgör eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs. Lagtextens tillåter också att beslutanderätt kan delegeras till en kommunal tjänsteman i annan kommun.