Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Delårsbokslut, uppföljning per augusti och helårsprognos 2019

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen för perioden januari till augusti är 738 (666) miljoner kronor, 551 (466) miljoner kronor för Uppsala kommuns verksamhet i förvaltning, och 223 (256) miljoner kronor för Uppsala Stadshuskoncernen. Siffror inom parentes är 2018 år uppgifter.

Sammanfattning

Mål och budget 2019–2021 har sammanlagt nio inriktningsmål och 115 uppdrag. Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelsers rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs även jämförelser över tid och med andra kommuner, vanligen mot genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9.

Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de kommer att uppnå övervägande delar av det som de planerat för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen. En klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan. Det är främst för uppdrag inom inriktningsmål 3 och 7 där delar av arbetet inte är påbörjat eller löper på enligt plan.