Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun

Riktlinjerna för cykeltrafik i Uppsala kommun ska leda till en ökad andel cykeltrafik. Riktlinjerna är särskilt viktiga vid översiktlig planering och detaljplanering av nya områden.

Sammanfattning

Uppsala har ett väl utbyggt cykelvägnät, i synnerhet i tätorten. Men för att få fler att börja cykla behövs ett tryggare, säkrare, snabbare och bekvämare cykelvägnät. Det behövs även beteendepåverkande åtgärder och kontinuerlig uppföljning av cykeltrafiken och de åtgärder som genomförs. 

Dokumentet innehåller en sammanställning av de riktlinjer som ska gälla för arbetet med cykeltrafik i Uppsala kommun. Riktlinjerna ska användas genom hela planeringsprocessen, från planering av nya områden till drift och underhåll av befintlig infrastruktur. 

Riktlinjer

Arbetet för att uppnå en ökad andel cykeltrafik bedrivs inom fem områden

  • tryggt och säkert att cykla i Uppsala
  • snabbt att cykla i Uppsala
  • bekvämt att cykla i Uppsala
  • beteendepåverkan
  • uppföljning av cykeltrafiken. 

Riktlinjerna utgår från den Cykelpolicy som kommunfullmäktige antog 28 oktober 2013.
Läs Cykelpolicyn