Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Policy

Cykelpolicy för Uppsala kommun

Cykelpolicyn ska genomsyra all planering och alla beslut för att målen för cykeltrafiken ska bli verklighet.

Sammanfattning

För att målen för cykeltrafiken ska bli verklighetär det av avgörande betydelse att dessa intentioner genomsyrar all planering och alla beslut – från översiktlig planering till detaljplanering och bygglov samt vidare till förvaltningsskedet.

Uppsala kommuns viljeinriktning är att

 • öka andelen cykelresor i Uppsala
  Andelen cykelresor inom Uppsala kommun ska öka som en följd av effektiva satsningar för cykeltrafiken.
 • Uppsala ska uppfattas som en stad för cyklister
  Uppsala kommun ska uppmuntra till cykling genom att prioritera cykeltrafiken högt.
 • det ska vara tryggt och säkert att cykla i Uppsala
  Nollvisionens intentioner ska alltid eftersträvas i syfte att eliminera antalet dödade och svårt skadade cyklister i Uppsala.
 • det ska gå snabbt att cykla i Uppsala
  Tillgängligheten och framkomligheten för cykeltrafiken ska vara mycket god i Uppsala.
 • det ska vara bekvämt att cykla i Uppsala
  Det ska vara bekvämt och upplevas som attraktivt att cykla i Uppsala.