Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Information

Cykelbokslut 2013

En sammanställning av Uppsala kommuns cykelarbete 2013.

Sammanfattning

I syfte att redogöra för och lyfta fram det arbete som genomförs för att främja cykeln som transportmedel har Uppsala kommun valt att från och med 2013 årligen upprätta ett bokslut över de cykelinsatser som genomförts under året. 

Under 2013 har arbete bedrivits inom ett stort antal cykelrelaterade projekt. Utifrån sammanställningen som följer framgår också att en ökad aktivitet ägt rum inom de områden som kommunen arbetat med tidigare. En generell bild av insatserna visar att Uppsala kommun, utifrån såväl antalet projekt som ekonomiska medel som avsatts, bland annat ökat utbyggnads- och upprustningstakten i cykelvägnätet.

Utöver detta har även ett antal nya projekt dragits igång utifrån den analys av brister som framkom vid kommunens deltagande i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Flera av dessa nya projekt har också sin grund i de verksamhetsmål som kommunen har att arbeta mot.