Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Bostads- och lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2021-2025

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2021-2025 med utblick till 2030.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler utgör kommunens planering för lokaler
inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Planen tas fram genom ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar med lokaler för pedagogisk verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Planerna ska säkerställa att verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Planperioden omfattas av åren 2021-2025. Förslagen till åtgärder är kopplade till mål- och budgetprocessen. Förslag på åtgärder anges även för åren 2026-2030 men är inte
lika specificerade i tid.

Med syfte att sänka framför allt investeringskostnader kommer samlokalisering mellan
olika verksamheter att prövas. Även alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv ska prövas.