Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Bostads- och lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning 2021-2025 med utblick till 2030.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning 2021-2025 med
utblick mot 2030 utgör kommunens planering för lokaler inom arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.

Arbetsmarknadsnämndens behov av bostäder för nyanlända hanteras i Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2021–2023.

Planen tas fram genom ett samarbete mellan förvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och
framtidens utmaningar gällande lokaler för arbetsmarknadsnämndens verksamheter.