Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Bostads- och lokalförsörjningsplan

Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre 2019 till och med 2021 med utblick mot 2030

Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre utgör kommunens planering för bostäder och lokaler inom äldrenämndens verksamhetsområde. Planen tas fram i en gemensam beredning av äldreförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret samt berörda kommunala bolag.

Sammanfattning

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar med boende och lokaler för äldre på bästa sätt, vilket innebär att bostäderna och lokalerna är:

  • kostnadseffektiva
  • ändamålsenliga
  • placerade där behoven finns
  • förverkligade i rätt tid
  • omställningsbara.

Den äldre befolkningen i Uppsala kommun blir allt fler vilket innebär att det är viktigt att ha en koordinerad planering för att möta de äldres behov.

Under planperioden planeras ingen utbyggnad av vård- och omsorgsboende inom kommunkoncernen att färdigställas, däremot påbörjan av byggnation för ett vård- och omsorgsboende i Storvreta. Utredning av moderna boendeformer för äldre påbörjas inklusive utredning av biståndsbedömt trygghetsboende. Samnyttjande och omlokalisering av öppna förebyggande verksamheter utreds baserat på äldreförvaltningens undersökning som pågår under 2018.