Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Information

Beslut och skötselplan naturreservatet Stadsskogen

Bildande av naturreservatet Stadsskogen i Uppsala kommun och fastställande av skötselplan.

Sammanfattning

Uppsala kommun förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) Stadsskogen som naturreservat.

Syftena med naturreservatet är att:

  • bevara Stadsskogens biologiska mångfald, dess värdefulla natur- och kulturmiljöer och områdets karaktär som sammanhängande skog. 
  • tillgodose behovet av områden för friluftsliv och erbjuda möjligheter till rekreation, naturupplevelser och naturstudier. 
  • tillgodose funktionen som ekologisk och social grön korridor för den biologiska mångfalden och för friluftslivet.