Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Information

Beslut och skötselplan naturreservatet Norra Lunsen

Bildande av naturreservatet Norra Lunsen i Uppsala kommun och fastställande av skötselplan.

Sammanfattning

Uppsala kommun förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) Norra Lunsen som naturreservat. 

Syftena med naturreservatet är att:

  • bevara och utveckla äldre barr- och blandskogar, sumpskogar, annan värdefull skogsmark, myrmarker, de geologiska bildningarna, de hydrologiska betingelserna och hotade och missgynnade arter som är förknippade med nämnda förhållanden.
  • bevara ett större sammanhängande tätortsnära friluftsområde med vildmarkskaraktär, och under beaktande av övriga bevarandeintressen, utveckla och förvalta anordningar som främjar allmänhetens möjligheter till naturupplevelser inom området.
  • bevara och tydliggöra kulturlämningar.