Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Belysning av Uppsala innerstad - riktlinjer

Dokumentet Riktlinjer för belysning av Uppsala innerstad är underordnat dokumentet Strategi för belysning i Uppsala kommun.

Sammanfattning

Belysningsprogrammet utgår från innerstadens struktur med gator, torg, platser, stråk, viktiga byggnader, landmärken, Fyrisån, konst, stadens grönska och tillfälliga installationer. Den grundläggande tanken är att ljuset ska lyfta fram stadens existerande kvaliteter och understryka dess karaktär. 

Tio punkter

I tio punkter beskrivs riktlinjer för belysning av Uppsalas innerstad. De tio punkterna ska användas som ett verktyg och ligga till grund för de belysningsprojekt som genomförs i innerstaden.

1. Domkyrkoområdet 

 • Ett nedtonat och enhetligt allmänljus.
 • Effektbelysning av speciella byggnader och objekt.

2. Årummet 

 • Årummet ska belysas utifrån ett helhetstänkande.
 • Fyrisåns broar ska få en genomtänkt ljussättning.

3. Shoppingkvarteren 

 • Det kommersiella ljusets betydelse för områdets karaktär ska bejakas. 
 • Principer för ljusnivåer och ljusskyltars utformning är nödvändiga.
 • Ljusbilden ska behandlas utefter affärernas öppettider.

4. Resecentrum 

 • Belysningen ska stödja orienteringen för att resenären ska hitta rätt.
 • Ljussättningen ska bidra till säker miljö där många olika och komplexa trafiksituationer uppstår. 

5. Tvärgående stråk 

 • Grändernas nedtonade ljus står i kontrast till de nordsydliga huvudgatornas starkare belysning. 
 • Den fria sikten är prioriterad

6. Stadsgator 

 • Ta hänsyn till omgivande ljus och undvik överbelysning. 
 • Belys med stor hänsyn till gång- och cykeltrafikanter. 

7. Parker och grönska 

 • Belys så att ljuset faller både på gångvägar och på omgivande träd och buskar. 

8. Landmarken, konst och byggnader 

 • Belys karakteristiska objekt för att underlätta orientering och för att skapa identitet på olika platser. 

9. Platser och torg 

 • Som princip ska viktiga platser och torg belysas utefter platsens förutsättningar för att skilja den från omgivande och passerande stråk. 

10. Temporärt 

 • För att pröva nya idéer, sätta fokus på platser, eller för att föra en diskussion om stadens rum.