Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Befolkningsprognos Uppsala kommun

En befolkningsprognos är en beräkning av folkmängden och dess köns- och åldersmässiga sammansättning i framtiden. Den bygger på uppskattningar av hur många personer som kommer att födas i, dö i, och flytta in och ut från ett givet område. Befolkningsprognoser har många specifika användningsområden, men generellt brukar de användas som planeringsunderlag för verksamheter där det är viktigt att veta hur många människor, i olika åldrar, som kommer att bo i ett visst område framöver. Det gör befolkningsprognoser till ett centralt underlag för de flesta kommunala verksamheter och bolag.

Sammanfattning

Folkmängden i Uppsala kommun har under stora delar av 2000-talet uppvisat en hög årlig ökningstakt. Denna höga ökningstakt har framförallt drivits av ett positivt flyttningsnetto, men även av ett stabilt positivt födelsenetto som lagt grunden till befolkningsökningen. Årets kommunprognos för Uppsala kommun utgår ifrån befolkningen i kommunen vid utgången av år 2020, och sträcker sig från år 2021 till och med år 2050. Folkmängden i Uppsala kommun beräknas öka med 85 700 personer under prognosperioden, från 233 839 år 2020 till 320 000 vid utgången av år 2050[1], vilket innebär en folkökning på nästan 37 procent.

För varje enskilt år under prognosperioden förväntas folkmängden i kommunen öka. Den genomsnittliga årliga folkökningen under perioden bedöms uppgå till 2 860 personer. Denna folkökning väntas främst drivas av ett positivt flyttnetto om i genomsnitt 1 630 personer per år (57 procent av den genomsnittliga årliga folkökningen). Även ett positivt födelsenetto om i genomsnitt 1 230 personer per år (43 procent av den genomsnittliga årliga folkökningen) väntas bidra till denna ökning.

Bilaga

Läs bilaga Befolkningsprognos Uppsala kommun 2021, prognosresultat i excelformat (XLSX, 3 MB)


[1] För prognosen redovisas avrundade värden, enligt följande principer: 6-siffriga tal avrundas till närmaste 1000-tal, 5-siffriga till närmaste 100-tal, 4 siffriga till närmaste 10-tal. Skälet till detta är att prognoser alltid är behäftade med viss osäkerhet, och ska inte uppfattas som exakta.