Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Åtgärdsprogram mot buller

Dokumentet beskriver kommunens åtgärdsprogram mot omgivningsbuller. Dokumentet är ett av flera i det ekologiska ramverket. Kommunens ekologiska ramverk håller samman de program och planer som styr det långsiktiga arbetet med att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.

Sammanfattning

I åtgärdsprogrammet kan du läsa om kommunens bullerskyddsåtgärder och få reda på vad vi gör åt olika former av buller, till exempel trafikbuller. Du kan också se en bullerkarta och en bullermätning från 2012.

Fokus på utemiljöer

Tidigare arbetade kommunen mest med bullerreducerande åtgärder för buller som drabbar bostadsfastigheter. I åtgärdsprogrammet fokuserar vi mest på buller på allmänna platser och i utemiljöer (till exempel torg, parker, grönområden och skolgårdar). Syftet är att minska bullrets negativa effekter på hälsan och höja kvaliteten på allmänna platser.