Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet

Åtgärdsprogrammet syftar till att minska partiklar och kvävedioxid i stadsluften. Programmet ska också göra att kommunen lever upp till de krav på miljökvalitet som både EU och Sverige har satt. Dubbdäcksförbudet på Kungsgatan samt en miljözon i innerstan är exempel på åtgärder som ska ge en bättre stadsluft.

Sammanfattning

Luftkvaliteten i Uppsala centrum måste bli bättre. De tillåtna gränsvärden som finns för partiklar och kvävedioxid överskrids på en del gator i innerstaden. För att komma till rätta med problemet har Uppsala kommun reviderat tidigare åtgärdsprogram och beslutat om ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2014–2021. Programmet baserar sig på tidigare åtgärdsplan från 2009–2010 och åtgärdsprogrammet från 2006.

Lagrum

Miljöbalk (1998:808). 5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning, 7§ Åtgärdsprogram