Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet

Åtgärdsprogrammet syftar till att minska partiklar och kvävedioxid i stadsluften. Programmet ska också göra att kommunen lever upp till de krav på miljökvalitet som både EU och Sverige har satt. Dubbdäcksförbudet på Kungsgatan samt en miljözon i innerstan är exempel på åtgärder som ska ge en bättre stadsluft. Dokumentet är ett av flera i det ekologiska ramverket. Kommunens ekologiska ramverk håller samman de program och planer som styr det långsiktiga arbetet med att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.

Sammanfattning

Luftkvaliteten i Uppsala centrum måste bli bättre. De tillåtna gränsvärden som finns för partiklar och kvävedioxid överskrids på en del gator i innerstaden. För att komma till rätta med problemet har Uppsala kommun reviderat tidigare åtgärdsprogram och beslutat om ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2014–2021. Programmet baserar sig på tidigare åtgärdsplan från 2009–2010 och åtgärdsprogrammet från 2006.

Lagrum

Miljöbalk (1998:808). 5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning, 7§ Åtgärdsprogram